Obiective

Cultivarea bogăției de mâine: Obiectivele noastre pentru investiția în sănătatea solului

Consolidarea comunităților de stakeholderi și a parteneriatelor pentru studii de caz

Vom mapa părțile interesate, vom promova co-crearea și vom dezvolta parteneriate. Prin intermediul unei platforme digitale comune, vom asigura comunicarea eficientă la diferite nivele, integrând cunoștințele pentru o dezvoltare sustenabilă.

Definirea indicatorilor de sănătate a solului și valoarea economică a serviciilor ecosistemelor

Vom folosi diverse surse de informații pentru a defini un cadru conceptual pentru evaluarea serviciilor ecosistemice furnizate de solurile sănătoase și a impactului intervențiilor asupra solului testate în studiile de caz din cadrul proiectului.

Analizarea impactului modelelor de afaceri existente în domeniul sănătății solului și al posibilităților de extindere

Vom analiza modele de afaceri și vom identifica factori de dezvoltare prin studii de caz și analize ale literaturii de specialitate. Proiectul va genera dovezi cheie asupra beneficiilor strategiilor de extindere cu impact pozitiv asupra solului.

Co-proiectarea noilor modele de business bazate pe evaluarea sănătății solului

Vom identifica și co-proiecta, împreună cu părțile implicate în platforma digitală, noi modalități de tranziție către sisteme prietenoase solului. Proiectul va explora noi modele de afaceri pentru îmbunătățirea sănătății solului.

Analiza peisajului politic al sănătății solului și propunerea noilor politici

Vom analiza și propune recomandări pentru a introduce aspectul economic al sănătății solului în politici prin trecerea în revistă și revizuirea stimulentelor economice ale sănătății solului și identificarea factorilor sociali, tehnici și de afaceri de succes.

Comunicarea și diseminarea valorii economice ale sănătății solului

Vom comunica, disemina și expoata rezultatele studiilor noastre prin webinare, conferințe și publicații pentru a stabili procese eficiente de schimb continuu de informații cu partenerii din afara proiectului.
sus