Resurse

Descărcări
Rezumate de practică
Practici eficiente de investiții în sănătatea solului

Proiectul nostru va furniza două loturi de rezumate. Primul lot, Rezumate de practică - lotul 1, va consta din 50 de rezumate de practică și va fi creat la sfârșitul celei de-a doua etape. Cel de-al doilea lot, Rezumate de practică - lotul 2, va include un minim de 50 de rezumate de practică și va fi creat la sfârșitul proiectului. Împreună, aceste rezumate vor forma o colecție cuprinzătoare de cele mai bune practici de investiții în sănătatea solului.

Proiect verde

Construirea unui viitor durabil: rezultatele proiectului nostru

Produse livrabile

InBestSoil se angajează să încurajeze schimbările pozitive și să promoveze inovația în domeniul sănătății solului. Proiectul nostru oferă o gamă largă de rezultate, inclusiv:

  • Orientări etice pentru protecția datelor
  • Planuri de gestionare a datelor
  • Indicatori de sănătate a solului
  • Rapoarte de evaluare economică
  • Evaluări de impact
  • Recomandări de politică

Aceste rezultate au scopul de a oferi informații practice, de a facilita luarea deciziilor în cunoștință de cauză și de a stabili o bază pentru practici durabile de gestionare a sănătății solului.

sus