Proiecte conexe

Prepsoil

The PREPSOIL (Preparing for the "Soil Deal for Europe" Mission) project facilitates the deployment of the Mission across European regions. This will be achieved through the co-creation and rollout of tools and spaces for interaction, knowledge-sharing, and co-learning, as well as stocktaking and dialogue to understand how regional assessment of soil needs, supported by harmonized monitoring mechanisms, can then lead to action in living labs and lighthouses for soil health.

ȘoferFarming

Diverfarming is a Horizon 2020 project aiming to use crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners' engagement and ecosystem services to increased revenues and value chain organization.

BioServices

BIOservicES este un proiect finanțat de Orizont Europa care studiază legătura dintre organismele din sol și furnizarea de funcții și servicii multiple ale ecosistemului solului. Proiectul va identifica provocările legate de diferitele utilizări ale terenurilor și de schimbările climatice și va furniza noi indicatori privind impactul organismelor din sol asupra funcțiilor și serviciilor ecosistemice. În cele din urmă, BIOservicES va dezvolta instrumente și modele digitale de sprijinire a deciziilor pentru a concepe practici de gestionare rezistente la schimbările climatice și programe adaptate la diferite medii.

AI 4 Soil Health

Proiectul AI4SoilHealth, finanțat de UE, va coproiecta, va crea și va menține o infrastructură digitală paneuropeană cu acces liber, construită pe tehnici de ultimă generație de inteligență artificială, îmbinate cu noi cunoștințe și abordări aprofundate privind sănătatea solului. Infrastructura de date alimentată de AI va dezvolta un "Soil Digital Twin". Proiectul va furniza o metodologie coerentă a indicelui de sănătate a solului, un set de instrumente de evaluare rapidă a sănătății solului, un cub de date AI4SoilHealth pentru Europa, un monitor al sănătății solului și al degradării solului, precum și o aplicație AI4SoilHealth API și o aplicație pentru telefonul mobil. AI4SoilHealth va testa instrumentele, colectând feedback de la utilizatorii țintă.

NovaSoil

Proiectul NOVASOIL, finanțat de UE, își propune să prezinte beneficiile investiției în sol pentru mediu și societate. Acesta va oferi un set de instrumente de bune practici, modele și cazuri de afaceri din diferite părți ale Europei și nu numai. Obiectivul principal este de a promova gestionarea durabilă a solului în diferite utilizări ale terenurilor și condiții climatice, punând în același timp accentul pe sănătatea solului. Pentru a dezvolta setul de instrumente NOVASOIL, o echipă de experți din diverse domenii va oferi îndrumări privind crearea de modele de afaceri axate pe gestionarea durabilă a culturilor și a solului pentru promovarea sănătății solului.

SoilValues

SoilValues își propune să îmbunătățească condițiile pentru dezvoltarea unor modele de afaceri de succes care să acorde prioritate sănătății solului. Aceste modele încurajează administratorii de terenuri să ia decizii de producție care conduc la niveluri mai ridicate de servicii ecosistemice bazate pe sol. Proiectul va stabili indicatori și modele-cheie pentru a măsura rezultatele, precum și terenuri de testare în întreaga Europă. În plus, va concepe un set de instrumente de stimulente și recomandări politice pentru a sprijini punerea în aplicare a unor modele de afaceri de succes pentru sănătatea solului.

sus