Zilnic, solul este supus unei presiuni tot mai mari din cauza practicilor agricole intensive, a poluării și a schimbărilor climatice. Este o realitate alarmantă, având în vedere că solul este una dintre resursele vitale care asigură securitatea alimentară, alături de apa curată și biodiversitatea. Prin promovarea practicilor agricole durabile și prin educarea publicului și a actorilor din industrie cu privire la importanța crucială a solului, putem proteja aceste resurse esențiale pentru generațiile viitoare.

Cu toate acestea, pentru a realiza acest lucru, inovarea joacă un rol esențial. Acesta este motivul pentru care Misiunea solului finanțează programe ambițioase de cercetare și inovare pentru a dezvolta soluții durabile și practice la problemele legate de sol.

Aceasta reprezintă un efort concertat al Uniunii Europene pentru a contracara degradarea terenurilor agricole și pentru a promova gestionarea durabilă a solului, având în vedere că între 61% de soluri europene sunt considerate nesănătoase, subliniind necesitatea de a lua măsuri urgente pentru a proteja resursele fragile de sol pentru generațiile viitoare. Cele mai răspândite tipuri de degradare a solului includ pierderea carbonului organic din sol (53%), pierderea biodiversității solului (37%) și riscul de degradare a turbăriilor (30%). În plus, tabloul de bord arată că majoritatea solurilor nesănătoase sunt predispuse la mai multe tipuri de degradare a solului.

Prin intermediul Misiunii privind solul, UE urmărește să atingă mai multe obiective-cheie, inclusiv conservarea și îmbunătățirea sănătății solului, având în vedere importanța acestuia pentru bunăstarea noastră și pentru menținerea unor ecosisteme echilibrate. Solurile sunt fundamentale pentru producerea de alimente, textile, lemn și alte materiale, pentru furnizarea de apă curată, pentru conservarea biodiversității, pentru facilitarea circulației nutrienților, pentru reglarea climei și reprezintă o parte esențială a patrimoniului nostru cultural și peisagistic.

Este important de reținut că formarea unui singur centimetru de sol poate dura sute de ani, dar poate fi pierdut în urma unei singure furtuni sau a unui incident industrial. Prin promovarea practicilor agricole durabile și prin monitorizarea și reducerea poluării solului, misiunea urmărește să reducă deșertificarea și poluarea solului, contribuind astfel la stoparea proceselor de degradare și la îmbunătățirea calității solului în întreaga Europă.

O altă prioritate este creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la importanța vitală a solului pentru mediu, sănătatea umană și prosperitatea economică, educația și informarea publicului fiind esențiale pentru promovarea unor practici responsabile de gestionare a solului.

UE își propune să finanțeze un program ambițios de cercetare și inovare axat pe științele sociale pentru a dezvolta soluții durabile și practice la problemele solului.

Prin intermediul laboratoarelor vii și al farurilor, misiunea facilitează testarea și demonstrarea practicilor și tehnologiilor inovatoare în condiții reale de teren, ceea ce contribuie la încurajarea adoptării pe scară largă a soluțiilor durabile și la schimbul de cunoștințe între diferitele părți interesate.

Noul tablou de bord privind sănătatea solului, realizat de Observatorul de soluri al Uniunii Europene, evidențiază localizarea solurilor nesănătoase și proporția acestora. Observatorul European al Solului (EUSO) oferă un nou instrument: tabloul de bord privind sănătatea solului, care are ca scop să sprijine viitoarea propunere a Comisiei Europene pentru o lege privind sănătatea solului, care face parte din Strategia 2030 a Uniunii Europene privind solul.

Astfel, aceasta reprezintă un angajament ferm al Uniunii Europene de a proteja și conserva resursele vitale ale solului. Promovarea practicilor agricole durabile, reducerea poluării solului și creșterea gradului de conștientizare a publicului ne permite să remediem această situație și să asigurăm un viitor durabil pentru generațiile viitoare.

Punând accentul pe practicile agricole durabile, pe inovare și pe sensibilizarea publicului, UE se străduiește să protejeze această resursă vitală pentru generațiile actuale și viitoare. UE își propune să atenueze degradarea solului, să păstreze sănătatea solului și să promoveze durabilitatea mediului prin investiții în cercetare, prin punerea în aplicare a unor soluții practice și prin încurajarea colaborării între diferiți actori. Prin aceste eforturi concertate, putem lucra pentru a asigura un viitor rezilient și prosper în care solul rămâne o piatră de temelie a securității alimentare, a biodiversității și a echilibrului ecologic.

Prin colaborarea sa activă cu Misiunea solului, InBestSoil adaugă valoare eforturilor noastre comune de promovare a practicilor agricole durabile și de conservare a resurselor naturale esențiale pentru viitor.

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©Copyright 2023. Toate drepturile rezervate InBestSoil

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©Copyright 2023. Toate drepturile rezervate InBestSoil

sus