Povestea noastră

De la viziune la acțiune: drumul nostru spre investiția într-un sol sănătos

Schimbările climatice și încălzirea globală au efecte semnificative pentru Pământ și pentru societate.

Încălzirea globală cauzată de om are un impact direct asupra schimbărilor extreme de temperaturi care afectează sistemele agricole, riscând securitatea alimentară și instabilitate economică, punând în pericol sănătatea oamenilor, agravarea pierderii biodiversității și perturbarea echilibrului fragil al vieții pe Terra.

Una dintre cele mai eficiente practici pentru a aborda subiecte precum schimbările climatice și sustenabilitatea mediului este îmbunătățirea sănătății solului. Această componentă crucială acționează asemenea unui rezervor de carbon, reducând emisiile cu efect de seră și stabilizând temperaturile globale, punând la dispoziție nutrienți esențiali pentru creșterea culturilor, reducând astfel utilizarea îngrășămintelor sintetice și oferind o varietate de servicii ecosistemice.

InBestSoil este un proiect Horizon 2020 ce își propune să creeze un cadru pentru investițiile în sănătatea solului. Proiectul a fost creat pornind de la nevoia de aborda degradarea a peste jumătate din solul european, care reprezintă pierderi anuale de aproximativ 50 miliarde de euro.

În cadrul proiectul InBestSoil credem că transformarea sănătății solului într-un concept operațional este crucială pentru crearea unui viitor sustenabil. Scopul nostru este a de dezvolta un sistem de evaluare economică a serviciilor ecosistemice puse la dispoziție de un sol sănătos și a analiza impactul intervențiilor asupra solului, pe care să îl incorporăm în modele de afaceri și stimulente. Ne dorim să încurajăm organizațiile publice și private să investească în sănătatea solului și să dezvolte produse, servicii și lanțuri valorice mai puțin dăunătoare solului. Proiectul nostru aduce laolaltă nouăsprezece parteneri din zece țări cu un scop comun, de la universități la întreprinderi mici și mijlocii, consultanți, fermieri și organizații non-guvernamentale.

InBestSoil va furniza date, dovezi, instrumente și modele pentru a evalua modul în care investițiile în sănătatea solului pot contribui la tranziția către o utilizare durabilă și rezilientă pe termen lung a solului. Drept modele pentru co-creare și co-design vor fi utilizate, nouă zone de studiu din patru regiuni biogeografice din Europa (boreală, continentală, atlantică, mediteraneană) și utilizări diferite ale terenurilor (agricultură, păduri, urbană, minerit) vor fi folosite ca modele de co-creare și co-proiectare. Această abordare asigură că rezultatele proiectului sunt relevante și aplicabile pentru diverse părți interesate și contexte. 

sus