Cartagena, aprilie 2024

The InBestSoil condus de Universitatea din Vigo și sprijinit de o rețea extinsă de parteneri europeni, continuă să înregistreze progrese semnificative în misiunea sa de evaluare și promovare a sănătății solului. Aflat acum în al doilea an de implementare, proiectul nu este doar un efort de cercetare, ci și un catalizator al schimbării. Scopul său este de a oferi un cadru solid pentru investiții în conservarea și restaurarea solului cu implicații economice și de mediu, o misiune care este posibilă doar cu sprijinul și colaborarea stimaților noștri parteneri.

În anul inaugural, proiectul InBestSoil a făcut progrese semnificative în strategia sa de comunicare, culminând cu finalizarea unui plan cuprinzător de diseminare, exploatare și comunicare. Acest document, care urmează să fie actualizat în mod regulat în conformitate cu strategiile noastre de diseminare și exploatare în continuă evoluție, prezintă o serie de acțiuni și etape menite să maximizeze impactul asupra publicului țintă.

"Suntem bucuroși să anunțăm că InBestSoil devine treptat o forță motrice în promovarea sănătății solului și în educarea comunității cu privire la importanța sa ecologică și economică. În cel de-al doilea an, ne menținem ritmul și ne redobândim eforturile. Suntem dispuși să ne dedicăm resursele și să colaborăm îndeaproape cu toți partenerii și părțile interesate, precum și cu alte inițiative și proiecte europene, pentru a ne atinge obiectivele. Sprijinul și implicarea lor continuă sunt esențiale pentru succesul nostru.", a declarat Diego Soto Gomez, cercetător la Universitatea din Vigo și coordonator al proiectului InBestSoil.

Crearea site-ului web al proiectului și a paginilor de social media (Facebook, Instagram, Linkedin și Twitter) facilitează schimbul de cunoștințe. În prezent, echipa de proiect este angajată pe două fronturi principale: în primul rând, se află în faza de analiză a eșantioanelor din studiile noastre de caz selectate, ceea ce este esențial pentru a obține date exacte privind starea actuală a solului și pentru a elabora orientări bazate pe aceste măsurători, care vor contribui la stabilirea valorii economice a solului. Aceste orientări sunt vitale pentru a înțelege modul în care serviciile solului contribuie nu numai la economia locală, ci și la bunăstarea globală a mediului. Pe de altă parte, unii membri se concentrează pe dezvoltarea unui sistem de certificare a sănătății solului și pe structurarea instrumentelor financiare pentru a sprijini serviciile ecosistemice ale solului, contribuind astfel la conservarea și îmbunătățirea sănătății solului în Europa și în afara acesteia.

Proiectul este, de asemenea, conectat la portalul InBestSoil (inbestsoil.app) pentru a facilita schimbul de cunoștințe și colaborarea în cadrul comunității pentru sănătatea solului și a proiectelor surori din cadrul Mission Soil. Acest portal online este un hub central pentru inițiativele și organizațiile implicate în sănătatea solului, oferind un mediu sigur și interactiv pentru schimbul de idei, evenimente virtuale și acces la resurse relevante. Membrii pot colabora în mod eficient prin intermediul portalului, facilitând eforturile de conservare și îmbunătățire a sănătății solului în întreaga Europă și în afara ei.

În plus, ca parte a proiectului, ZABALA Innovation Consulting a realizat o analiză detaliată a părților interesate implicate în sănătatea solului. Cartografierea identifică și evaluează actorii vitali și relevanța lor pentru proiect, consolidând colaborarea dintre entitățile implicate. ZABALA contribuie, de asemenea, la dezvoltarea strategiilor de diseminare pentru a împărtăși rezultatele și cunoștințele proiectului cu diverse părți interesate.

Prin abordarea sa incluzivă și cooperantă, proiectul InBestSoil reunește experți din diverse domenii, cum ar fi cercetarea științifică, guvernanța, agricultura și comunicarea, printre altele. Acest efort de colaborare este dedicat identificării practicilor optime și a soluțiilor inovatoare pentru sănătatea solului și stabilirii unui sistem de evaluare economică a serviciilor solului care integrează această resursă esențială în dezvoltarea modelelor de afaceri. Proiectul are ca scop elaborarea unor strategii și tehnologii eficiente pentru a proteja și a îmbunătăți sănătatea solului în întreaga Europă, promovând gestionarea durabilă și responsabilă a acestei resurse esențiale.

Despre InBestSoil

Proiectul InBestSoil, condus de Universitatea din Vigo și coordonat de cercetătorul Diego Soto Gómez, a început în ianuarie 2023. Prin utilizarea unui model de afaceri inovator, obiectivul InBestSoil este de a crea un cadru pentru a investi în conservarea și restaurarea sănătății solului prin dezvoltarea unui sistem de evaluare economică a serviciilor ecosistemice furnizate de un sol sănătos și încorporarea acestuia în procesul de dezvoltare a modelului de afaceri și de elaborare a politicilor. 

Aceasta permite organizațiilor publice și private să elaboreze strategii împreună cu părțile interesate la nivel local și să lucreze în mod colectiv pentru a pune în aplicare politicile UE, furnizând date, dovezi, instrumente și modele pentru a evalua modul în care investițiile în sănătatea solului pot contribui la tranziția către o rezistență durabilă și pe termen lung a solului.

Acest proiect de 48 de luni, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Orizont Europa, are un buget de peste 5 milioane de euro. La el participă 19 parteneri din 10 țări cu profiluri foarte diferite: universități, întreprinderi mici și mijlocii, firme de consultanță, fermieri, ONG-uri și alte entități.

Informații de contact

InBestSoil

hello@inbestsoil.eu

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©Copyright 2023. Toate drepturile rezervate InBestSoil

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©Copyright 2023. Toate drepturile rezervate InBestSoil

sus