Doelstellingen

De rijkdom van morgen cultiveren: onze doelstellingen voor investeringen in bodemgezondheid

Gemeenschappen van belanghebbenden en partnerschappen voor casestudies versterken

We brengen belanghebbenden in kaart, stimuleren co-creatie en ontwikkelen partnerschappen. Via een gedeeld digitaal platform zorgen we voor effectieve communicatie op verschillende niveaus en integreren we kennis voor duurzame ontwikkeling.

Definieren van bodemgezondheidsindicatoren en de economische waarde van ecosysteemdiensten

We zullen verschillende informatiebronnen gebruiken om een conceptueel kader te definiëren voor de waardering van ecosysteemdiensten die worden geleverd door gezonde bodems en de effecten van bodeminterventies die in getest binnen de casestudies van het project.

Analyseren van de impact van bestaande bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid en opschalingsmogelijkheden

We analyseren bedrijfsmodellen en identificeren schaalfactoren door middel van case-analyses en literatuuronderzoeken. Het project zal belangrijk bewijsmateriaal opleveren over de voordelen van opschalingsstrategieën die een positieve invloed hebben op de gezondheid van de bodem.

Mede ontwerpen van nieuwe businessmodellen gebaseerd op bodemgezondheidswaardering

We zullen, samen met belanghebbenden via het digitale platform, nieuwe manieren identificeren en mede ontwerpen voor de overgang naar meer bodemgezondheidvriendelijke systemen. Het project zal nieuwe bedrijfsmodellen verkennen voor het verbeteren van de bodemgezondheid.

Analyseren van het politieke landschap van bodemgezondheid en voorstellen van beleidsrichtlijnen

We zullen richtlijnen analyseren en voorstellen om het economische aspect van bodemgezondheid in beleid te introduceren door economische prikkels voor bodemgezondheid in kaart te brengen en te herzien en succesvolle sociale, technische en zakelijke factoren te identificeren.

Communiceren en verspreiden van de economische waarde en kennis van bodemgezondheid

We zullen onze bevindingen communiceren, verspreiden en exploiteren via webinars, conferenties en publicaties om effectieve processen van continue kennisuitwisseling te verkrijgen met belanghebbenden binnen en buiten het project.
naar boven