Resultaten

Resultaten die er toe doen: onze impact op een gezonde bodem en een gezonde toekomst
 • Kaart van belanghebbenden voor LH's en LL's

 • Plan voor betrokkenheid van belanghebbenden

 • Digitaal platform voor samenwerking met belanghebbenden

 • Toolkit voor bodemgezondheidsbeoordeling

 • Webgebaseerde rekenmachine voor ecosysteemdiensten

 • Verslag van duurzame bedrijfsmodellen

 • Verslag over de impact van "goed voorbeeld"-modellen

 • Verslag over opschaling koolstoflandbouw

 • Protocollen voor mede-aangewezen businessmodellen

 • Kaart met belemmeringen en drijfveren voor nieuwe bedrijfsmodellen

 • Prototypes van systeemtoepassingen voor regeneratieve landbouw

 • Catalogus van stimulansen voor bodemgezondheid

 • Update naar certificering voor koolstoflandbouw

 • Toolbox met stimulansen voor bodemgezondheid

 • Beleidsaanbeveling voor bodemgezondheid

 • Verspreidings-, exploitatie- en communicatieplan

 • Duurzaamheidsplan voor de lange termijn

naar boven