Bronnen

Downloads
Praktijk samenvattingen
Effectieve praktijken bij investeringen in bodemgezondheid

Ons project zal twee batches abstracts opleveren. De eerste batch, Practice Abstracts - batch 1, zal bestaan uit 50 praktijkabstracts en wordt aangemaakt aan het einde van de tweede fase. De tweede batch, Practice Abstracts - batch 2, zal bestaan uit minimaal 50 praktijk abstracts en zal ontwikkeld worden aan het einde van het project. Samen zullen deze abstracts een uitgebreide verzameling van best practices in bodemgezondheidsinvesteringen vormen.

Groen project

Bouwen aan een duurzame toekomst: de resultaten van ons project

Deliverables

InBestSoil zet zich in voor positieve verandering en innovatie op het gebied van bodemgezondheid. Ons project biedt een breed scala aan deliverables, waaronder:

  • Ethische richtlijnen voor gegevensbescherming
  • Plannen voor gegevensbeheer
  • Indicatoren voor bodemgezondheid
  • Economische taxatierapporten
  • Effectbeoordelingen
  • Beleidsaanbevelingen

Deze resultaten zijn bedoeld om praktische inzichten te verschaffen, geïnformeerde besluitvorming te vergemakkelijken en een basis te leggen voor duurzame praktijken voor bodemgezondheidsbeheer.

naar boven