Verwante projecten

Prepsoil

Het PREPSOIL-project (Preparing for the "Soil Deal for Europe"-missie) faciliteert de inzet van de missie in Europese regio's. Dit wordt bereikt door het gezamenlijk creëren en uitrollen van instrumenten en ruimten voor interactie, kennisdeling en gezamenlijk leren. Dit wordt bereikt door het gezamenlijk creëren en uitrollen van instrumenten en ruimten voor interactie, kennisdeling en gezamenlijk leren, evenals inventarisatie en dialoog om te begrijpen hoe regionale beoordeling van de bodembehoeften, ondersteund door geharmoniseerde monitoringmechanismen, vervolgens kan leiden tot actie in proeftuinen en vuurtorens voor bodemgezondheid.

ChauffeurBoerderij

Diverfarming is een Horizon 2020-project dat gericht is op het gebruik van gewasdiversificatie en landbouw met een lage input in heel Europa: van betrokkenheid van mensen uit de praktijk en ecosysteemdiensten tot hogere inkomsten en organisatie van de waardeketen.

BioServices

BIOservicES is een door Horizon Europe gefinancierd project dat het verband bestudeert tussen bodemorganismen en de levering van meerdere ecosysteemfuncties en -diensten in de bodem. Het project zal de uitdagingen van variërend landgebruik en klimaatverandering in kaart brengen en nieuwe indicatoren opleveren voor de invloed van bodemorganismen op ecosysteemfuncties en -diensten. Uiteindelijk zal BIOservicES digitale beslissingsondersteunende tools en modellen ontwikkelen om klimaatbestendige beheerpraktijken en programma's te ontwerpen die zijn aangepast aan verschillende omgevingen.

AI 4 Bodemgezondheid

Het door de EU gefinancierde AI4SoilHealth-project zal een open, pan-Europese digitale infrastructuur ontwerpen, creëren en onderhouden die is gebaseerd op geavanceerde AI-technieken in combinatie met nieuwe, diepgaande kennis over en benaderingen van bodemgezondheid. De data-infrastructuur aangedreven door AI zal een Soil Digital Twin ontwikkelen. Het project zal een samenhangende bodemgezondheidsindexmethodologie, een snelle toolbox voor bodemgezondheidsbeoordeling, een AI4SoilHealth-gegevenskubus voor Europa, een bodemgezondheid-bodemdegradatiemonitor en een AI4SoilHealth API en mobiele telefoon-app opleveren. AI4SoilHealth zal de tools testen en feedback verzamelen van de beoogde gebruikers.

NovaSoil

Het NOVASOIL-project, gefinancierd door de EU, wil de voordelen van investeren in de bodem voor het milieu en de maatschappij laten zien. Het zal een instrumentarium bieden van goede praktijken, modellen en business cases uit verschillende delen van Europa en daarbuiten. Het hoofddoel is het bevorderen van duurzaam bodembeheer onder verschillende vormen van landgebruik en klimatologische omstandigheden, waarbij de nadruk ligt op de gezondheid van de bodem. Om de NOVASOIL-toolbox te ontwikkelen, zal een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden begeleiding bieden bij het creëren van bedrijfsmodellen gericht op duurzaam gewas- en bodembeheer ter bevordering van de bodemgezondheid.

Bodemwaarden

SoilValues wil de voorwaarden verbeteren voor het ontwikkelen van succesvolle bedrijfsmodellen die prioriteit geven aan bodemgezondheid. Deze modellen moedigen landbeheerders aan om productiebeslissingen te nemen die leiden tot hogere niveaus van ecosysteemdiensten in de bodem. Het project zal belangrijke indicatoren en modellen ontwikkelen om de resultaten te meten, evenals proeftuinen in heel Europa. Verder zal het een instrumentarium ontwerpen met stimulansen en beleidsaanbevelingen om de implementatie van succesvolle bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid te ondersteunen.

naar boven