Deelnemers aan projecten

Universitatea din Vigo este o insituție din Spania, fondată în 1990, care oferă o largă varietate de programe de educație și pregătire în trei campusuri inovative. De universiteit staat bekend om haar specialisatie, opleiding en training op verschillende tijdstippen. Cu peste 3000 de cercetători, universitatea participă activ în diverse programe de cercetare europene.
Universitatea din Vigo este fondată pe valori pozitive, bazate pe transparență, o bună administrație, integrare, egalitate, diversitate și respect față de mediu. Instituția se implică activ în mediul social și economic, considerând că transferul de cunoștințe este fundamental, motiv pentru care se pune accentul pe se asigura că cercetarea se reflectă în dezvoltarea socială.
In 2020 heeft de universiteit 25 Horizon Europe-projecten, 29 Interreg-projecten en 7 Europese projecten ingediend.
 
 
 
 
 
 
 
 

De Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) is een gerenommeerde openbare universiteit met een lange traditie en ervaring in technische en economische studies. Met meer dan 90 R&D-groepen wil de universiteit niet alleen een plaats zijn voor de verspreiding van kennis, maar ook een bron van wetenschappelijke en technologische creatie. Deze groepen voeren fundamenteel en toegepast onderzoek uit op verschillende gebieden. De universiteit biedt honderden programma's, evenementen, workshops en taalcursussen aan. De UPCT zet zich in voor het bevorderen van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en wetenschappelijke uitwisseling met tal van openbare en particuliere nationale en internationale instellingen en versterkt zo haar banden met het bedrijfsleven.

Haar rol in het project omvat het toezicht houden op WP3 en het uitvoeren van onderzoek naar ecosysteemdiensten van de bodem en economische evaluatie. Het doel is om een conceptueel kader te creëren voor de beoordeling van de waarde van ecosysteemdiensten die worden geleverd door gezonde bodems en de milieueffecten van activiteiten die de bodemgezondheid beïnvloeden.

Het Research Institute of Organic Agriculture FiBL is een van 's werelds meest vooraanstaande instituten op het gebied van biologische landbouw. Hun team van deskundigen bestaat uit mensen met uitgebreide kennis op verschillende biologische gebieden, waaronder bodembeheer, veeteelt, sociaaleconomische aspecten, voedselverwerking en marktanalyse. FiBL zet zich al lange tijd in voor de internationale ontwikkeling van de biologische landbouw. Voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten werkt FiBL samen met de Europese Unie (EU) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en faciliteert de ontwikkeling van biologische en agro-ecologische landbouw in Europa, Afrika, Azië en Latijns-Amerika in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties.

In het InBestSoil-project is FiBL verantwoordelijk voor het evalueren van de economische en milieueffecten van het koolstoflandbouwinitiatief Ebenrain in Zwitserland en voedselsysteemmodellering om het opschalingspotentieel en de effecten van bodemgezondheidsinnovaties in heel Europa te beoordelen.

Wageningen University & Research, opgericht in 1918, is een samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research, met als missie het verkennen van de mogelijkheden van de natuur om de kwaliteit van leven te verbeteren. De kracht van Wageningen University & Research is de bundeling van de krachten van gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit. Deze bundeling van expertise leidt tot wetenschappelijke doorbraken die snel toepasbaar zijn in de praktijk en in het onderwijs. 

WUR heeft een opmerkelijke expertise op het gebied van bodemgezondheid, wat blijkt uit de betrokkenheid bij prestigieuze projecten zoals Diverfarming, SoilValues, NOVASOIL en Benchmarks. 

In het InBestSoil project zal de WUR WP5 leiden, waarin zij innovatieve bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid ontwikkelen en het co-ontwerp van nieuwe bedrijfsmodellen en strategieën voor het verbeteren van bodemgezondheidspraktijken. Ze zullen bijdragen aan het creëren van proeftuinen van huidige vuurtorens door voort te bouwen op een systematisch literatuuronderzoek van bestaande businessmodellen voor duurzaamheid op basis van de waardering van de ecosysteemdiensten die gezonde bodems leveren. Daarnaast zullen ze inzicht geven in de implicaties voor het beleid.

Het Euro-Mediterranean Center on Climate Change (CMCC) is een nationaal kenniscentrum voor onderzoek naar klimaatverandering, opgericht in 2005 en in 2015 omgevormd tot een Stichting. De missie van de CMCC Foundation is het uitvoeren van studies en modellen van het klimaatsysteem en de interacties met de samenleving om betrouwbare, tijdige en rigoureuze resultaten te garanderen om duurzame groei te stimuleren, het milieu te beschermen en op wetenschap gebaseerd aanpassings- en verzachtingsbeleid te ontwikkelen. De CMCC-onderzoekers zijn betrokken bij voortdurend onderzoek en wetenschappelijke samenwerking op internationale schaal om het kennistraject te bevorderen om de effecten van klimaatverandering te beperken en aanpassingsmaatregelen voor te stellen, waarbij waar nodig wordt ingegrepen met innovatieve en duurzame strategieën.

In het InBestSoil-project zal het centrum de huidige politieke situatie met betrekking tot bodemgezondheid analyseren, instrumenten en certificerings-/etiketteringsmogelijkheden ontwikkelen en richtlijnen voorstellen om het economische aspect van bodemgezondheid te introduceren in stimuleringsmaatregelen en beleid. Samen met een andere partner (Agris Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura) zullen ze verantwoordelijk zijn voor proeftuin nr. 1 over mediterrane landbouwbodems.

June Communications is een marketing- en communicatiebureau dat vijf jaar geleden zijn activiteiten startte in het starterssegment en later zijn dienstenpalet ontwikkelde voor het MKB en bedrijven uit verschillende sectoren op nationaal en internationaal niveau. Het bureau heeft een uitgebreide achtergrond in de landbouwsector en werkt samen met verschillende bedrijven op dit gebied, van regeneratieve landbouw en koolstofcertificeringsprojecten tot landbouwverzekeringen en financieringsdiensten voor agrobedrijven.

In het InBestSoil-project zal June Communications de communicatie-, verspreidings- en exploitatieactiviteiten coördineren en de knowhow delen voor het creëren en uitgeven van persberichten, media-artikelen en interviews, wetenschappelijke artikelen, beheer en strategie van sociale media, het creëren van grafische inhoud en het bouwen van websites, wat bijdraagt aan het vergroten van de naamsbekendheid van het project.

INXENIA is een adviesbureau dat diensten levert op het gebied van R&D&I en duurzaamheid voor de visserijsector. Ze zijn sinds 2010 actief en gespecialiseerd in Life Cycle Assessment (LCA) met een track record van werken aan Europese projecten. Ze bieden certificering voor de koolstofvoetafdruk van schepen en bieden projectcoördinatiediensten. 

In het InBestSoil project zullen ze Life Cycle Assessments uitvoeren voor bodeminterventies, disseminatie-inspanningen coördineren en disseminatiematerialen ontwerpen. INXENIA is de taakleider voor WP3 - "Economische waardering van de ecosysteemdiensten van de bodem en de effecten van bodeminterventies" en WP7 - "Communicatie, verspreiding en exploitatie". Tot hun verantwoordelijkheden behoren het coördineren van de disseminatietaak, het uitvoeren van levenscyclusanalyses voor bodeminterventies in proeftuinen en proeftuinen en het ondersteunen van partners bij het ontwerpen van disseminatiematerialen.

CVAN werd in 2012 opgericht in Galicië en is een technologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van "op maat gemaakte" Technosols voor verschillende milieu- en productieve toepassingen. CVAN heeft uitgebreide ervaring in afvalbeheer en milieuoplossingen die de problemen van vervuiling van bodems en water afkomstig van verschillende industriële, landbouw- of mijnbouwactiviteiten proberen te elimineren of te verminderen. Dankzij deze ervaring kan CVAN deelnemen aan verschillende R&D&I-projecten met nationale of internationale financiering.

In het InBestSoil-project is CVAN partner in werkpakket 2, met name in Light House 3, dat de ervaring in de oude kopermijn van Touro weergeeft, waar het bedrijf Technosoils heeft ontworpen en ontwikkeld.

Fundación Global Nature is een non-profitorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de natuur. Sinds de oprichting in 1993 combineert FGN theorie en praktijk: het uitwerken van strategieën en plannen met veldwerk en toegepaste projecten. Hun belangrijkste aandachtsgebieden zijn het behoud van habitats en soorten, het bevorderen van duurzame landbouw en voedselproductie en het stimuleren van verantwoord ondernemen. De acties en projecten zijn onderling met elkaar verbonden om synergie te creëren, de effectiviteit in het gebruik van middelen te vergroten en de continuïteit van elke actielijn te waarborgen.

Als onderdeel van het InBestSoil project zal FGN samenwerken met verschillende belanghebbenden, waaronder boeren, landbeheerders, non-profit organisaties en bossen. Samen zullen ze nieuwe bedrijfsmodellen creëren om de bodemgezondheid te verbeteren, bosbouwbedrijfsmodellen na implementatie evalueren en workshops organiseren. Door ervoor te zorgen dat alle projecten met elkaar verbonden zijn, hoopt FGN de effectiviteit van de middelen te vergroten en de continuïteit van elk actief initiatief te bevorderen.

Sinds de oprichting in 1919 is de universiteit doorgegaan met het ontwikkelen en verbreden van professionele kennis op het gebied van landbouw en aanverwante wetenschappen, met als doel hoogwaardig onderwijs voor studenten en landbouwdeskundigen mogelijk te maken. Zo voorziet de faculteit hen van de nieuwste wetenschappelijke en professionele kennis en vaardigheden door middel van hoogwaardige studieprogramma's en programma's voor een leven lang leren. De landbouwfaculteit is verantwoordelijk voor al het onderzoek op agro-ecologisch gebied, waaronder primair bodembeheer, afbraakprocessen, teeltsystemen, bodem- en waterbehoud en milieubescherming, en is betrokken bij meerdere wetenschappelijke en praktische projecten.

In het InBestSoil-project zal UniZG samenwerken met de belanghebbenden, velddemonstraties en workshops organiseren, zorgen voor bodembemonstering en indicatoranalyse, de studie van Lighthouse 4 dekken en informatie verspreiden via academische papers.

De Mykolas Romeris Universiteit werd opgericht in 1007 en richt zich op sociale wetenschappen, geesteswetenschappen en interdisciplinair onderzoek naar sociale innovaties voor wereldwijde groei. De universiteit heeft ongeveer 700 personeelsleden en 7500 studenten, waaronder 600 internationale studenten en uitwisselingsstudenten uit meer dan 40 landen. Het is gericht op het worden van een duurzame, groene universiteit die waardevol is voor zowel de Litouwse samenleving als de internationale gemeenschap. De universiteit biedt internationaal onderwijs door middel van onderzoek op hoog niveau, is lid van de IAU, EUA en AUF, is actief in andere belangrijke internationale organisaties en werkt samen met meer dan 200 universiteiten en openbare en zakelijke entiteiten.

In het InBestSoil-project houdt de Mykolas Romersis Universiteit zich bezig met onderzoek en observatie van vuurtoren 5, samenwerking met belanghebbenden, ontwikkeling van indicatoren, sensing-analyse en beoordeling van ecosysteemdiensten.

Het Letse Staatsinstituut voor Bosonderzoek "Silava" is opgericht in 1956 en is het toonaangevende centrum voor bosonderzoek en de leider van wetenschappelijke ideeën op het gebied van bosbouw en aanverwant onderzoek en ontwikkeling in Letland. Wetenschappers zijn betrokken bij de uitvoering van wetenschappelijke projecten op verschillende gebieden, gericht op bossen en bijbehorende ecosystemen. Naast bosonderzoek doen LSFRI Silava-wetenschappers ook onderzoek naar andere gebieden van de bio-economie, waarbij ze bosproducten en -technologieën ontwikkelen, overdragen en populair maken.

Het instituut speelt een cruciale rol in het InBestSoil-programma door deskundige inzichten in boreale bosbodems te bieden en met zijn uitgebreide kennis bij te dragen aan alle werkpakketten. Specifiek zal LSFRI Silava vuurtoren 6 leveren, die boreale bosbodems vertegenwoordigt, en bijdragen aan de implementatie van alle werkpakketten door hun uitgebreide kennis van het bos en gerelateerde ecosystemen te delen.

Ekoboerderij de Lingehof is een biologisch en biodynamisch akkerbouwbedrijf van 96 hectare in de Betuwe in Nederland, opgericht in 2003. De boerderij is een van de eerste in Nederland die lupinen probeert te verbouwen voor menselijke consumptie. Ze is een innovator in hightech biodynamische landbouw en probeert momenteel een stap verder te zetten in regeneratieve landbouwpraktijken door middel van gezamenlijk onderzoek.

In het InBestSoil project zal Ekoboerderij de Lingehof haar ervaring delen in de praktische toepassing van duurzaam en regeneratief bodembeheer in de landbouw. De grootste bijdrage zal geleverd worden in WP2, waar de boerderij de belangrijkste promotor zal zijn van de proeftuin co-creatie gericht op regeneratieve praktijken en het opnemen van stikstofbindende gewassen. De Lingehof zal ook betrokken zijn bij het co-ontwerpen van nieuwe business modellen en initiatieven rond bodemgezondheid en het communiceren en verspreiden van de resultaten.

Agris Sardegna is het regionale agentschap voor wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie in de landbouw in Sardinië. De entiteit werd in 2007 opgericht door het samenvoegen van verschillende onderzoeksinstituten die in de jaren 1950 werden opgericht, met als missie het bevorderen van duurzame plattelandsontwikkeling, het beschermen en verbeteren van de biodiversiteit en het bieden van wetenschappelijke ondersteuning voor een regionale beleidsmaker. Agris ondersteunt boeren en beleidsmakers door het produceren en verspreiden van up-to-date wetenschappelijke kennis die is verkregen door deelname aan tal van Europese onderzoeksprojecten en nationale en regionale onderzoeks- en innovatie-initiatieven.

AGRIS is gespecialiseerd in veldstudies over gewasbeheer en genetische verbetering van mediterrane extensieve gewassen (bijv. durumtarwe en voedergewassen), tuinbouw, boomgewassen (wijngaarden, olijfbomen, fruitbomen, kurkeik), agrarisch bodembeheer en -herstel, en duurzame veeteelt (ofwel veehouderij en genetische verbetering, met name voor schapen en paarden), bosbouw en aquacultuur. In het InBestSoil project zal Agris proeftuin 1 coördineren, de LTE over conservatielandbouw in Sardinië uitvoeren en belanghebbenden en boeren betrekken bij proeftuin 1.

LGI is een onafhankelijke KMO met hoofdkantoor in Parijs, actief in meer dan 20 landen, met een multidisciplinair team met een passie voor innovatie en duurzaamheid. Het bedrijf is gespecialiseerd in meerdere sectoren, zoals milieu en klimaat, koolstofarme energie en intelligente & duurzame gebieden, en neemt deel aan meer dan 65 door de EU gefinancierde gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten. Het heeft verschillende van deze projecten gecoördineerd en leidt regelmatig werkpakketten die te maken hebben met de expertisegebieden van het bedrijf, zoals innovatiemanagement, markt, exploitatie, economische analyses, technologiebeoordeling en publieke betrokkenheid.

In het InBestSoil-project zal LGI het webplatform voor samenwerking ontwerpen en ontwikkelen. LGI is ook betrokken bij het in kaart brengen van de stakeholders voor elke LH/LL en bij het ontwikkelen en implementeren van een stakeholder roadmap die de doelstellingen, activiteiten en succesindicatoren voor een effectieve betrokkenheid van alle bij het project betrokken stakeholders zal bepalen. Bovendien zal LGI onderzoek doen naar nieuwe bedrijfsmodellen voor bodemgezondheid en de taak coördineren met betrekking tot de exploitatie en het duurzaamheidsplan voor de lange termijn.

Udea is een groothandel, merkretailer, importeur en exporteur van biologische voedingsmiddelen en franchisegever van het biologische supermarktconcept Ekoplaza. Udea kijkt verder dan biologische etikettering en wil haar klanten volledig biologische producten aanbieden. Ze richten zich op projecten die onze voedselketen versterken en transparanter maken. De instelling richt zich op activiteiten in de supermarktketen, met de kleine gespecialiseerde ondernemers met een biologische winkel en de Out-of-Home ketenklanten. Zij proberen de consument te informeren over de biologische producten uit een transparante keten en brengen zo de verbinding tussen het voedsel en de producent terug.

In het InBestSoil project zal Udea assistentie verlenen in meerdere werkpakketten, met een rol in het verspreiden van informatie van de Andre Jurrius - De Lingehof boerderij en andere projectontwikkelingen.

ACTYVA S. Coop. is een initiatief van de sociale economie onder een Integraal Coöperatief model, opgericht in 2014 om het genereren van productieve projecten en de verbindingen tussen hen en hun omgeving te vergemakkelijken. Met activiteiten in verschillende gebieden van de agrovoedingssector bestrijkt ACTYVA de hele waardeketen, van voedselproductie tot de transformatie en distributie van ecologische producten. Op dit moment beheert ACTYVA 80 ha biologisch geproduceerde boomgaarden, fruitbomen, weilanden en olijfgaarden in verschillende regio's van Extremadura, en een kudde van 80 zwarte Merino's, rassen die met uitsterven worden bedreigd. 

De belangrijkste rol van Actyva in het InBestSoil-project is samenwerken met gemeenschappen van belanghebbenden voor co-creatie, co-innovatie en co-leren.

De Universiteit van Exeter is toegewijd aan het ontdekken en veranderen van levens door middel van onderwijs sinds 1851, toen de Exeter Schools of Art and Science werden opgericht. De universiteit is een van de weinige die lid is van de Russell Group en heeft een Gold Award van het Teaching Excellence Framework (TEF), een bewijs van haar gevestigde internationale reputatie voor uitmuntendheid in onderwijs en onderzoek. De universiteit heeft meer dan 25.000 studenten uit 130 landen en meer dan 125.000 alumni uit 183 landen, wat de academische gemeenschap van medewerkers, studenten en gastonderzoekers een wereldwijde ervaring en een diverse, inclusieve omgeving biedt.

In het InBestSoil-project zal de Universiteit van Exeter meewerken aan het ontwerp van nieuwe bedrijfsmodellen en -initiatieven op basis van de valorisatie van bodemgezondheid.

naar boven