Cartagena, april 2024

De InBestSoil project, geleid door de Universiteit van Vigo en ondersteund door een uitgebreid netwerk van Europese partners, blijft aanzienlijke vooruitgang boeken in zijn missie om de gezondheid van de bodem te beoordelen en te bevorderen. Het project, dat nu in het tweede jaar van uitvoering is, is niet alleen een onderzoeksinspanning maar ook een katalysator voor verandering. Het wil een solide kader bieden voor investeringen in bodembehoud en -herstel met gevolgen voor het milieu en de economie, een missie die alleen mogelijk is met de steun en medewerking van onze gewaardeerde belanghebbenden.

In het eerste jaar heeft het InBestSoil-project aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn communicatiestrategie, met als hoogtepunt de voltooiing van een uitgebreid plan voor verspreiding, exploitatie en communicatie. Dit document, dat regelmatig zal worden bijgewerkt in overeenstemming met onze zich ontwikkelende verspreidings- en exploitatiestrategieën, schetst een reeks acties en fasen die zijn ontworpen om de impact op het doelpubliek te maximaliseren.

"We zijn blij te kunnen aankondigen dat InBestSoil geleidelijk een drijvende kracht wordt in het promoten van bodemgezondheid en het onderwijzen van de gemeenschap over het ecologische en economische belang ervan. In ons tweede jaar houden we het momentum vast en verdubbelen we onze inspanningen. We zijn bereid om onze middelen in te zetten en nauw samen te werken met alle partners en belanghebbenden, evenals met andere Europese initiatieven en projecten, om onze doelen te bereiken. Hun voortdurende steun en betrokkenheid zijn cruciaal voor ons succes.aldus Diego Soto Gomez, onderzoeker aan de Universiteit van Vigo en coördinator van het InBestSoil-project.

Het creëren van de projectwebsite en sociale mediapagina's (Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter) vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis. Het projectteam is momenteel op twee belangrijke fronten bezig: ten eerste is het in de fase van het analyseren van monsters uit onze geselecteerde casestudies, wat essentieel is om nauwkeurige gegevens te verkrijgen over de huidige toestand van de bodem, en het ontwikkelen van richtlijnen op basis van deze metingen, die zullen helpen bij het vaststellen van de economische waarde van de bodem. Deze richtlijnen zijn van vitaal belang om te begrijpen hoe bodemdiensten niet alleen bijdragen aan de lokale economie, maar ook aan het wereldwijde milieuwelzijn. Anderzijds richten sommige leden zich op het ontwikkelen van een certificeringssysteem voor bodemgezondheid en het structureren van financiële instrumenten ter ondersteuning van ecosysteemdiensten in de bodem, om zo bij te dragen aan het behoud en de verbetering van de bodemgezondheid in Europa en daarbuiten.

Het project is ook verbonden met het InBestSoil Portal (inbestsoil.app) om kennisdeling en samenwerking binnen de bodemgezondheidsgemeenschap en zusterprojecten binnen Mission Soil te faciliteren. Dit online portaal is een centrale hub voor initiatieven en organisaties die betrokken zijn bij bodemgezondheid en biedt een veilige en interactieve omgeving voor het uitwisselen van ideeën, virtuele evenementen en toegang tot relevante bronnen. Leden kunnen effectief samenwerken via het portaal, waardoor inspanningen om de bodemgezondheid in Europa en daarbuiten in stand te houden en te verbeteren worden vergemakkelijkt.

Als onderdeel van het project heeft ZABALA Innovation Consulting bovendien een gedetailleerde analyse uitgevoerd van de belanghebbenden die betrokken zijn bij bodemgezondheid. Het in kaart brengen identificeert en beoordeelt vitale actoren en hun relevantie voor het project, waardoor de samenwerking tussen de betrokken entiteiten wordt versterkt. ZABALA draagt ook bij aan de ontwikkeling van verspreidingsstrategieën om de resultaten en kennis van het project te delen met verschillende belanghebbenden.

Door zijn inclusieve en coöperatieve aanpak verenigt het InBestSoil-project experts uit verschillende domeinen, zoals wetenschappelijk onderzoek, bestuur, landbouw en communicatie. Deze gezamenlijke inspanning is gericht op het identificeren van optimale praktijken en innovatieve oplossingen voor bodemgezondheid en het opzetten van een systeem voor de economische waardering van bodemdiensten dat deze kritieke hulpbron integreert in de ontwikkeling van bedrijfsmodellen. Het project is gericht op het ontwikkelen van effectieve strategieën en technologieën om de bodemgezondheid in heel Europa te beschermen en te verbeteren, waarbij een duurzaam en verantwoord beheer van deze essentiële hulpbron wordt bevorderd.

Over InBestSoil

Het InBestSoil-project, geleid door de Universiteit van Vigo en gecoördineerd door de onderzoeker Diego Soto Gómez, is in januari 2023 van start gegaan. Het doel van InBestSoil is om met behulp van een innovatief bedrijfsmodel een kader te creëren voor investeringen in het behoud en herstel van een gezonde bodem door een systeem te ontwikkelen voor de economische waardering van de ecosysteemdiensten die een gezonde bodem levert en dit op te nemen in de ontwikkeling van bedrijfsmodellen en beleidsvorming. 

Dit stelt publieke en private organisaties in staat om samen met lokale belanghebbenden strategieën te ontwikkelen en collectief samen te werken om EU-beleid uit te voeren. Het levert gegevens, bewijs, instrumenten en modellen om te beoordelen hoe investeringen in bodemgezondheid kunnen bijdragen aan de overgang naar een duurzame en langdurige weerstand van de bodem.

Dit 48 maanden durende project, gefinancierd door de Europese Unie via het Horizon Europe programma, heeft een budget van meer dan 5 miljoen euro. Er zijn negentien partners bij betrokken uit 10 landen met zeer verschillende profielen: universiteiten, kleine en middelgrote ondernemingen, adviesbureaus, boeren, NGO's en andere entiteiten.

Contactgegevens

InBestSoil

hello@inbestsoil.eu

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©auteursrecht 2023. Alle rechten voorbehouden InBestSoil

Inbestsoil-logo-blanco
EN_FundedbytheEU_RGB_NEG

©auteursrecht 2023. Alle rechten voorbehouden InBestSoil

naar boven