Rezultāti

Nozīmīgi rezultāti: mūsu ietekme uz veselīgu augsni un veselīgu nākotni
 • Ieinteresēto pušu karte vietējiem un reģionālajiem uzņēmumiem un vietējiem uzņēmumiem

 • Plāns ieinteresēto personu iesaistei

 • Digitālā platforma ieinteresēto personu sadarbībai

 • Rīku komplekts augsnes veselības novērtēšanai

 • Tīmekļa ekosistēmu pakalpojumu kalkulators

 • Ziņojums par ilgtspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem

 • Ziņojums par “labo piemēru” modeļu ietekmi

 • Ziņojums par oglekļa lauksaimniecības paplašināšanu

 • Protokoli kopīgi radītiem uzņēmējdarbības modeļiem

 • Jaunu uzņēmējdarbības modeļu šķēršļu un virzītājspēku karte

 • Sistēmas aplikācijas prototipi atjaunojošai lauksaimniecībai

 • Augsnes veselības veicināšanas pasākumu katalogs

 • Atjauninājums oglekļa lauksaimniecības sertifikācijai

 • Augsnes veselības veicināšanas rīku kopums

 • Politikas ieteikumi augsnes veselībai

 • Izplatīšanas, izmantošanas un komunikācijas plāns

 • Ilgtermiņa ilgtspējas plāns

uz augšu