Resursi

Lejupielādes
Prakses kopsavilkumi
Efektīva prakse ieguldījumiem augsnes veselībā

Mūsu projekts nodrošinās divas abstraktu partijas. Pirmajā partijā - "Prakses kopsavilkumi - 1. partija" - būs 50 prakses kopsavilkumi, un tā tiks izveidota otrā posma beigās. Otrajā partijā "Prakses kopsavilkumi - 2. partija" būs vismaz 50 prakses kopsavilkumi, un tā tiks izstrādāta projekta beigās. Kopā šie kopsavilkumi veidos visaptverošu paraugprakses apkopojumu par ieguldījumiem augsnes veselībā.

Zaļais projekts

Ilgtspējīgas nākotnes veidošana: mūsu projekta rezultāti

Rezultāti

InBestSoil ir apņēmusies veicināt pozitīvas pārmaiņas un inovācijas augsnes veselības jomā. Mūsu projekts nodrošina plašu rezultātu klāstu, tostarp:

  • Datu aizsardzības ētikas pamatnostādnes
  • Datu pārvaldības plāni
  • Augsnes veselības rādītāji
  • Ekonomiskās vērtēšanas ziņojumi
  • Ietekmes novērtējumi
  • Politikas ieteikumi

Šo rezultātu mērķis ir sniegt praktisku ieskatu, atvieglot uz informāciju balstītu lēmumu pieņemšanu un izveidot pamatu ilgtspējīgai augsnes veselības pārvaldības praksei.

uz augšu