Saistītie projekti

Prepsoil

Projekts PREPSOIL (Sagatavošanās misijai "Soil Deal for Europe") atvieglo misijas izvēršanu Eiropas reģionos. Tas tiks panākts, kopīgi radot un ieviešot rīkus un telpas mijiedarbībai, zināšanu apmaiņai un kopīgai mācībām, kā arī veicot inventarizāciju un dialogu, lai saprastu, kā reģionālais augsnes vajadzību novērtējums, ko atbalsta saskaņoti monitoringa mehānismi, pēc tam var novest pie rīcības dzīvajās laboratorijās un augsnes veselības bākās.

AutovadītājsFarming

Diverfarming is a Horizon 2020 project aiming to use crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners' engagement and ecosystem services to increased revenues and value chain organization.

BioServices

BIOservicES is a Horizon Europe-funded project that studies the connection between soil organisms and the delivery of multiple soil ecosystem functions and services. The project will identify the challenges of varying land uses and climate change and deliver new indicators on the impact of soil organisms on ecosystem functions and services. Ultimately, BIOservicES will develop digital decision-support tools and models to design climate-resilient management practices and programs adapted to various environments.

AI 4 Soil Health

ES finansētā AI4SoilHealth projekta ietvaros tiks kopīgi izstrādāta, izveidota un uzturēta brīvi pieejama Eiropas mēroga digitālā infrastruktūra, kas balstīta uz progresīvām mākslīgā intelekta metodēm, kas apvienotas ar jaunām, padziļinātām zināšanām par augsnes veselību un pieejām tās uzlabošanai. Ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidotā datu infrastruktūra ļaus izveidot augsnes digitālo dvīņu (Soil Digital Twin). Projekta ietvaros tiks izstrādāta saskaņota augsnes veselības indeksa metodoloģija, ātrā augsnes veselības novērtējuma rīku kopums, AI4SoilHealth datu kubs Eiropai, augsnes veselības, augsnes degradācijas monitora (Soil-Health-Soil-Degradation-Monitor) un AI4SoilHealth API un mobilā tālruņa lietotne. AI4SoilHealth testēs rīkus, vācot atsauksmes no mērķa lietotājiem.

NovaSoil

ES finansētā projekta NOVASOIL mērķis ir parādīt, kādu labumu videi un sabiedrībai sniedz ieguldījumi augsnē. Tas piedāvās instrumentu kopumu, kurā apkopoti labas prakses piemēri, modeļi un uzņēmējdarbības piemēri no dažādām Eiropas daļām un ārpus tās. Galvenais mērķis ir veicināt ilgtspējīgu augsnes apsaimniekošanu dažādos zemes izmantošanas veidos un klimatiskajos apstākļos, vienlaikus uzsverot augsnes veselību. Lai izstrādātu NOVASOIL instrumentu kopumu, dažādu jomu ekspertu grupa sniegs norādījumus par uzņēmējdarbības modeļu izveidi, kas vērsti uz ilgtspējīgu kultūraugu un augsnes apsaimniekošanu, lai veicinātu augsnes veselību.

SoilValues

SoilValues mērķis ir uzlabot apstākļus veiksmīgu uzņēmējdarbības modeļu izstrādei, kas par prioritāti izvirza augsnes veselību. Šie modeļi mudina zemes apsaimniekotājus pieņemt tādus ražošanas lēmumus, kas veicina augsnes ekosistēmu pakalpojumu augstāku līmeni. Projekta ietvaros tiks izveidoti galvenie rādītāji un modeļi rezultātu novērtēšanai, kā arī izmēģinājumu vietas visā Eiropā. Turklāt projekta ietvaros tiks izstrādāts stimulu un politikas ieteikumu kopums, lai atbalstītu veiksmīgu augsnes veselības uzņēmējdarbības modeļu īstenošanu.

uz augšu