Autortiesības un saistību atruna

Saistību atruna

Informācija, dati un dokumenti, kas pieejami InBestSoil tīmekļa vietnē, ir pakļauti stingriem kvalitātes nodrošināšanas procesiem. Neskatoties uz to, autori un redaktori nevar garantēt informācijas savlaicīgumu, precizitāti, pilnīgumu vai kvalitāti. Vietnes sadaļas var tikt paplašinātas, pārveidotas vai izņemtas bez iepriekšēja brīdinājuma. Ne InBestSoil, ne Eiropas Komisija nevar būt atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, ievainojumiem vai citām sekām, kas rodas, izmantojot šo vietni.

InBestSoil vietne satur ārējās saites, pār kurām InBestSoil konsorcijam nav nekādas kontroles vai atbildības. Par šajā tīmekļa vietnē ievietoto saturu ir pilnībā atbildīgs InBestSoil konsorcijs, un tas nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas viedokli. Ja jūsu rīcībā ir informācija, ka tīmekļa vietnes saturs ir jālabo vai jāatjaunina, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs veiksim nepieciešamos grozījumus. Ja kāda no šī paziņojuma sadaļām vai terminiem tiek uzskatīta par nelikumīgu vai nepareizu, pārējo daļu saturs vai derīgums paliek nemainīgs.

Šī saistību atruna ir jāuzskata par daļu no InBestSoil projekta tīmekļa vietnes un jebkura cita InBestSoil projekta dokumenta, uz kuru jūs tikāt novirzīti. Ja kāda no šī paziņojuma sadaļām vai terminiem tiek uzskatīta par nelikumīgu vai nepareizu, pārējo daļu saturs vai derīgums paliek nemainīgs.

Autortiesības

Tīmekļa vietne InBestSoil ir integrētā projekta InBestSoil (Ietvars augsnes veselības aspekta iekļaušanai politikas veidošanas procesos: augsnes ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums un iniciatīvas ieguldījumiem augsnes veselībā) patentēts produkts, ko finansē Eiropas Komisija, Pētniecības ģenerāldirektorāts saskaņā ar pamatprogrammu Apvārsnis 2021 [vienošanās Nr.: 101091099 — InBestSoil —HORIZON-MISS-2021-SOIL-02], Apvienotās Karalistes valdība un Šveices Izglītības, pētniecības un inovāciju valsts sekretariāts (SERI) saskaņā ar vienošanās Nr. 22.00466. Visi dati, informācija un metodoloģijas, kas pieejamas šajā vietnē, ieskaitot tekstus, attēlus, audio un video failus, ir aizsargāti ar Autortiesību likumu, un visas īpašumtiesības un visas autortiesības ir rezervētas. 

Projekta mērķis ir izveidot sistēmu ieguldījumiem augsnes veselības saglabāšanā un atjaunošanā, izstrādājot veselīgas augsnes sniegto ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma sistēmu un iekļaujot to uzņēmējdarbības modeļos un stimulos. Ja vien nav norādīts citādi, lietotāji drīkst bez maksas atkārtoti izmantot tīmekļa vietnes saturu nekomerciālos nolūkos, ievērojot šādus nosacījumus:

Lietotājiem ir jāatsaucas uz attiecīgo(-iem) autoru(-iem) un InBestSoil projektu visās atsaucēs vai publikācijās, kurās tiek izmantoti InBestSoil dati, dokumenti vai informācija.

Ja dati, dokumenti vai informācija tiek izmantoti plaši, lietotājiem ir jāpiedāvā InBestSoil līdzautorība attiecīgajai publikācijai. InBestSoil ir tiesības pieņemt šo piedāvājumu, atļaut lietotājam pašam publicēt vai atteikt publicēšanas atļauju.

Kopijas vai atsauces uz visām publikācijām, kas attiecas uz datiem, dokumentiem vai informāciju, jānosūta diego.soto@upct.es (Projekta koordinators).

Privātuma politika

Ja vien nav skaidri norādīts citādi, ieinteresēto personu un galalietotāju personas dati (vārds, adrese, tālrunis, e-pasts utt.) vietnē paliks anonīmi. Personas dati tiks publiskoti tikai tad, ja tas ir skaidri norādīts. Publicētu pasta adrešu, tālruņa vai faksa numuru un e-pasta adrešu izmantošana mārketinga nolūkos ir stingri aizliegta. Tiks veikti pasākumi pret likumpārkāpējiem, kas sūta nevēlamas (spam) ziņas.

uz augšu