Gadījumu izpēte

Izziniet mūsu projekta gadījumu izpētes piemērus

Vidusjūras reģioni

  • Dzīvā laboratorija 1: Vidusjūras lauksaimniecības augsne: Dzīvā laboratorija Sardīnijā vērš uzmanību uz klimata pārmaiņām, piesārņojumu, pamestām platībām un ūdens trūkumu. Tajā tiek pētītas augsni saudzējošas lauksaimniecības metodes, sniedzot datus par ilgtspējīgu praksi un uzlabotu augsnes auglību.

  • Zināšanu bāka 1: Vidusjūras meža augsne: zemnieku saimniecība El Baldio Talavan koncentrējas uz degradētu teritoriju un mežu atjaunošanu, bioloģiskās daudzveidības veicināšanu un vietējo sugu saglabāšanu. Tajā tiek izmantota rotācijas ganību prakse, lai uzlabotu meža augsnes kvalitāti Ekstremadurā.

  • Zināšanu bāka 2: Vidusjūras industriālā augsne: Saelices el Chico urāna raktuves koncentrējas uz augsnes, ūdens un ekosistēmu atjaunošanu. Inovatīvas metodes samazina augsnes skābumu, uzlabo bioloģisko daudzveidību un veicina ekosistēmu stabilitāti, vienlaikus samazinot piesārņojumu.

Atlantijas okeāna reģioni

  • Zināšanu bāka 3: Atlantijas okeāna reģionu industriālā augsne: Touro raktuves pievērš uzmanību vara ieguves rezultātā piesārņotas augsnes atjaunošanai, piemēram, Technosols. Tās mērķis ir veicināt jaunus paņēmienus, kas atjauno ekosistēmas, uzlabo ūdens kvalitāti un veicina daudzveidīgu veģetāciju un savvaļas dzīvniekus, tostarp plēsējus.

  • Dzīvā laboratorija 3: Atlantijas okeāna reģionu lauksaimniecības augsne: Dzīvās laboratorijas mērķis Nīderlandē ir uzlabot augsnes kvalitāti un ienākumus zemes apsaimniekotājiem, dažādojot lupīnu sējumus, izmantojot bioloģiskās lauksaimniecības praksi un dažādas augsnes apstrādes stratēģijas, piemēram, plašu augseku, samazinātu augsnes apstrādi (aršanu), virsaugu un slāpekli piesaistošu kultūraugu audzēšanu, mikroorganismus un komposta tēju.

Kontinentālie reģioni

  • Lighthouse 4: Kontinentālo reģionu pilsētvides augsne: Zināšanu bāka Horvātijā risina augsnes problēmas pilsētvidē, uzlabojot augsnes veselību ar lauksaimniecības un mežsaimniecības sistēmām. Zināšanu bākā tiek monitorēti augsnes veselības indikatori, iesaistot lauksaimniekus un ierēdņus, lai veicinātu ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanas praksi.

  • Dzīvā laboratorija 2: Kontinentālo reģionu lauksaimniecības augsne: Dzīvā laboratorija Šveicē koncentrējas uz lauksaimniecības stratēģiju uzlabošanu augsnes oglekļa uzkrājumu saglabāšanai aramzemēs. Augsnes paraugu ņemšanas kampaņās analizē klimata aizsardzības aspektus, palielinot organisko vielu saturu augsnē.

Boreālie reģioni

  • Zināšanu bāka 5: Boreālo reģionu pilsētvides augsne: Zināšanu bākā Viļņā, Lietuvā pilsētvides platības tiek izmantotas lauksaimniecībai, risinot zemes izmantošanas, erozijas un plūdu risku problēmas, vienlaikus uzlabojot augsnes veselību. Tajā tiek novērtēta dažādu prakšu ietekme uz augsnes ekosistēmu pakalpojumiem.

  • Zināšanu bāka 6: Boreālo reģionu meža augsne: Zināšanu bāka Latvijā vērš uzmanību uz meža augsnes uzlabošanu, izmantojot ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi, veicot gruntsūdens līmeņa monitoringu un pētot Baltijas jūras ietekmi uz piekrastes mežiem. Tās mērķis ir uzlabot augsnes kvalitāti un vispārējo meža apsaimniekošanas praksi.
uz augšu