Ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšana noturīgai nākotnei

InBestSoil ir inovatīvs, Eiropas Savienības programmas Apvārsnis Eiropa finansēts pētījums, kas maina priekšstatu par augsnes veselību, izstrādājot uzņēmējdarbības modeļos integrētu ekonomiskās vērtēšanas sistēmu.

Kas ir InBestSoil?

InBestSoil ir 48 mēnešus ilga misija izstrādāt ekonomiskās vērtēšanas sistēmu veselīgas augsnes ekosistēmu pakalpojumiem un intervencēm. Mūsu mērķis ir integrēt augsnes veselību uzņēmējdarbības modeļos, nodrošināt datus un rīkus ilgtermiņa noturībai un ilgtspējībai, kā arī aizsargāt augsnes būtisko lomu.

Atklājiet vairāk

Mūsu misija

Mūsu virzība ir uz ilgtspējīgu nākotni, kurā prioritāte ir mūsu planētas labklājība. Atjaunojot augsnes veselību un apzinoties tās ekonomisko nozīmi, mēs strādājam, lai izveidotu noturīgu ekosistēmu, kas sniedz labumu pašreizējām un nākamajām paaudzēm. Kopā mēs varam panākt harmonisku līdzsvaru starp cilvēku labklājību un vides integritāti, izmantojot veselīgas augsnes spēku.

Rīkojieties

Augsne ir būtiska mūsu dzīves uz Zemes sastāvdaļa. Uzziniet vairāk, kā ilgtspējīgas prakses īstenošana var uzlabot augsnes kvalitāti un ietekmēt mūsu dzīvesveidu.

Savienot
Pārbaudiet
Akts

Partnervalstis

Spānija

Francija

Itālija

Rumānija

Apvienotā Karaliste

Nīderlande

Lietuva

Šveice

Latvija

Gadījumu izpēte

Kontinentālie reģioni

Boreālie reģioni

Vidusjūras reģioni

Atlantijas okeāna reģioni

Jaunumi

Rīkojieties jau šodien augsnes veselības un nākotnes ilgtspējas nodrošināšanai!

uz augšu
Labākā izvēle radošajiem darbiniekiem
Šis uznirstošais logs ir iekļauts tēmā
Iegādāties Ekoterra