Darbų paketai

Nuo koncepcijos iki užbaigimo - sužinokite pagrindines projekto sudedamąsias dalis

1 darbų paketas

Projekto koordinavimas, valdymas ir etika

Projekto "InBestSoil" 1 darbų paketas skirtas projektui koordinuoti ir valdyti, užtikrinant etikos principų laikymąsi. Jo tikslai apima veiksmingą projekto valdymą, mokslinį koordinavimą, išteklių naudojimo efektyvumą, etikos laikymąsi ir bendradarbiavimą su kitais projektais. Užduotys apima strateginį ir mokslinį valdymą, duomenų valdymą, administracinį ir finansinį valdymą, etikos priežiūrą ir bendradarbiavimą su kitais projektais. 1 darbų paketas užtikrina veiksmingą projekto valdymą, duomenų tvarkymą, finansinę atitiktį ir bendradarbiavimą.

2 darbų paketas

Suinteresuotųjų šalių bendruomenės bendram kūrymui, bendroms inovacijoms ir mokymuisi

2 darbo pakete naudosimės įvairiais informacijos šaltiniais, kad apibrėžtume konceptualią ekosistemų paslaugų, teikiamų sveikam dirvožemiui, bei intervencijų poveikio dirvožemiui, ištirtam atvejų tyrimuose, vertinimo sistemą. Jis apima įtraukimo planų rengimą ir skaitmeninės bendradarbiavimo platformos sukūrimą. Tikslas - įtraukti įvairias suinteresuotąsias šalis į dirvožemio valdymo ir investavimo modelius ir skatinti bendro kūrimo iniciatyvas, kad ateityje būtų galima dalytis informacija, kelti kvalifikaciją ir plėsti bendrąsias žinias apie dirvožemio valdymo ir investavimo modelius.

3 darbų paketas

Dirvožemio ekosistemų paslaugų ir intervencinių priemonių poveikio dirvožemiui ekonominis vertinimas

3 darbų paketo tikslas - įvertinti sveikų dirvožemio ekosistemų paslaugų ekonominę vertę ir intervencijų į dirvožemį poveikį. Jis apima standartizuotų rodiklių rinkinio parengimą, ekonominio vertinimo ir gyvavimo ciklo vertinimo atlikimą bei internetinės dirvožemio paslaugų vertinimo skaičiuoklės sukūrimą. Siekiama pasirinkti rodiklius, kiekybiškai įvertinti naudą ir poveikį, nustatyti rinkos ir ne rinkos vertę. Šiame darbų pakete, konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis, analizuojant duomenis ir atliekant matavimus lauke, pateikiamos įžvalgos, reikalingos sprendimų priėmimui ir politikos formavimui dirvožemio sveikatos srityje.

4 darbų paketas

Dabartinių dirvožemio sveikatos intervencinių priemonių poveikis ir mastelio nustatymas visoje Europoje

4 darbų pakete daugiausia dėmesio skiriama dabartinių inovacijų procesų dirvožemio sveikatos srityje supratimui ir tikėtinai naudai, kurią duos patobulintos dirvožemio sveikatos praktikos išplėtimas. Jame vertinami tvarūs verslo modeliai, vertinamas anglies dvideginio poveikis ūkininkavimui ir miškininkystei ir modeliuojami maisto sistemos pokyčiai. Užduotys apima verslo modelių ir masto didinimo kliūčių analizę, anglies ūkininkavimo įtakos vertinimą ir miškininkystės intervencijos vertinimą. Gauti rezultatai padeda formuoti politiką ir priimti sprendimus.

5 darbų paketas

Nauji dirvožemio sveikatos verslo modeliai

5 darbų paketo tikslas - nustatyti būdus, kaip pereiti prie dirvožemio sveikatai palankesnių žemės ūkio, miškininkystės, miestų ir pramonės sistemų. Jame daugiausia dėmesio skiriama tyrimų metodikos kūrimui, kliūčių ir varomųjų jėgų nustatymui ir trijų sluoksnių verslo modelių drobės naudojimui. Tikslas - didinti aplinkosauginę ir socialinę vertę, kartu užtikrinant ekonominį tvarumą. Rezultatai apima integruotus protokolus, kliūčių ir veiksnių žemėlapį bei patvirtintų naujų verslo modelių ataskaitą.

6 darbų paketas

Politika ir paskatos, skirtos investicijoms į dirvožemio sveikatą palengvinti

6 darbų pakete analizuojami politikos reikalavimai, kliūtys ir priemonės, taip pat paskatos ir paskatinimai, skatinantys dirvožemio sveikatos apsaugą ir atkūrimą. Jame numatyta atlikti esamų politinių paskatų apžvalgą, ištirti dirvožemio sveikatos rodiklių integravimą į sertifikavimo schemas ir politikos atnaujinimus, išanalizuoti finansinių ir ekonominių paskatų schemas ir parengti rekomendacijas, kaip stiprinti dirvožemio sveikatos skatinimą.

7 darbų paketas

Komunikacija, sklaida ir panaudojimas

7 darbų paketo tikslas - sukurti veiksmingą dalijimosi projekto rezultatais ir jų panaudojimo strategiją. Tikslai apima komunikacijos plano nustatymą, orientavimąsi į konkrečias auditorijas ir rezultatų panaudojimą laikantis intelektinės nuosavybės teisių. Veikla apima interneto svetainės kūrimą, socialinės žiniasklaidos naudojimą, renginių organizavimą, sklaidos medžiagos rengimą ir ilgalaikio tvarumo plano sudarymą. Tikslas - įtraukti suinteresuotuosius subjektus, dalytis projekto pažanga ir tokiu būdu padidinti projekto "InBestSoil" poveikį.

į viršų