Tikslai

Rytojaus turto auginimas: mūsų tikslai investuoti į dirvožemio sveikatą

Stiprinti suinteresuotųjų subjektų bendruomenes ir partnerystes, susijusias su konkrečių atvejų tyrimais.

Sudarysime suinteresuotųjų šalių žemėlapį, skatinsime bendrą kūrimą ir plėtosime partnerystę. Naudodamiesi bendra skaitmenine platforma užtikrinsime veiksmingą komunikaciją įvairiais lygmenimis ir integruosime žinias tvaraus vystymosi labui.

Apibrėžti dirvožemio sveikatos rodiklius ir ekosistemų paslaugų ekonominę vertę

Naudosimės įvairiais informacijos šaltiniais, kad apibrėžtume konceptualią ekosistemų paslaugų, teikiamų sveikam dirvožemiui, bei intervencijų poveikio dirvožemiui, ištirtam atvejų tyrimuose, vertinimo sistemą.

Išanalizuoti esamų dirvožemio sveikatos verslo modelių poveikį ir plėtros galimybes

Analizuosime verslo modelius ir nustatysime mastelio didinimo veiksnius, atlikdami atvejų analizę ir literatūros apžvalgas. Projekto metu bus surinkta svarbiausių įrodymų apie teigiamą poveikį dirvožemio sveikatai darančių didinimo strategijų naudą.

Bendrai kurti naujus verslo modelius, pagrįstus dirvožemio sveikatos vertinimu

Kartu su skaitmeninėje platformoje dalyvaujančiais suinteresuotaisiais subjektais nustatysime ir kartu kursime naujus būdus, kaip pereiti prie dirvožemio sveikatai palankesnių sistemų. Projekto metu bus tiriami nauji verslo modeliai, skirti dirvožemio sveikatai gerinti.

Išanalizuoti dirvožemio sveikatos politinę situaciją ir pasiūlyti politikos gaires.

Išanalizuosime ir pasiūlysime gaires, kaip į politiką įtraukti ekonominį dirvožemio sveikatos aspektą, sudarydami dirvožemio sveikatos ekonominių paskatų žemėlapį ir peržiūrėdami jas bei nustatydami sėkmingus socialinius, techninius ir verslo veiksnius.

Komunikuoti ir skleisti informaciją apie dirvožemio sveikatos ekonominę vertę ir žinias.

Per internetinius seminarus, konferencijas ir publikacijas perduosime, skleisime ir panaudosime savo išvadas, kad sukurtume veiksmingus nuolatinio keitimosi žiniomis su suinteresuotosiomis šalimis už projekto ribų procesus.
į viršų