Mūsų istorija

Nuo vizijos iki veiksmų: mūsų kelias į investicijas į dirvožemio sveikatą

Klimato kaita ir visuotinis atšilimas turi toli siekiančių pasekmių mūsų planetai ir visuomenei.

Žmogaus sukeltas visuotinis atšilimas turi tiesioginės įtakos ekstremalių orų pokyčių, kurie kenkia žemės ūkio sistemoms, sukelia derliaus nuokrypius, maisto nesaugumą ir ekonominį nestabilumą, kelia pavojų žmonių sveikatai, didina biologinės įvairovės nykimą ir pažeidžia trapią gyvybės pusiausvyrą Žemėje, didėjimui.

Vienas iš geriausių būdų spręsti visuotinės kaitos ir aplinkos tvarumo problemas yra dirvožemio sveikatos stiprinimas. Šis labai svarbus komponentas veikia kaip galingas anglies dioksido absorbentas, mažinantis šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir stabilizuojantis pasaulinę temperatūrą, tuo pat metu aprūpindamas pasėlius būtinomis maistinėmis medžiagomis ir mažindamas sintetinių trąšų poreikį, taip pat teikdamas įvairias ekosistemines paslaugas.

"InBestSoil" - tai programos "Horizontas 2020" projektas, kuriuo siekiama sukurti investavimo į dirvožemio sveikatą sistemą. Projektas atsirado dėl poreikio spręsti daugiau nei pusės Europos dirvožemių degradacijos problemą, kuri kasmet kainuoja apie 50 mlrd. eurų.

"InBestSoil" tiki, kad dirvožemio sveikata yra labai svarbi kuriant tvarią ateitį. Mūsų tikslas - sukurti sveiko dirvožemio teikiamų ekosisteminių paslaugų ekonominio vertinimo sistemą, taip pat įvertinti intervencijų į dirvožemį poveikį ir įtraukti jį į verslo modelius bei paskatas. Siekiame paskatinti viešąsias ir privačias organizacijas investuoti į dirvožemio sveikatą ir kurti produktus, paslaugas ir vertės grandines, kurios mažiau kenkia dirvožemiui. Mūsų projektas bendram tikslui pasiekti subūrė devyniolika partnerių iš dešimties šalių - nuo universitetų iki mažųjų ir vidutinių įmonių, konsultacinių bendrovių, ūkininkų ir nevyriausybinių organizacijų.

"InBestSoil" teiks duomenis, įrodymus, priemones ir modelius, kad būtų galima įvertinti, kaip investicijos į dirvožemio sveikatą gali padėti pereiti prie tvaraus ir ilgalaikio atsparaus dirvožemio naudojimo. Devynios tyrimų teritorijos keturiuose Europos biogeografiniuose regionuose (Borealiniame, Kontinentiniame, Atlanto vandenyno, Viduržemio jūros) ir skirtingos paskirties žemės (žemės ūkio, miškų, miesto, kasybos), bus naudojami kaip bendro kūrimo ir bendro projektavimo modeliai. Toks požiūris užtikrina, kad projekto rezultatai būtų aktualūs ir pritaikomi įvairioms suinteresuotosioms šalims ir kontekstams. 

į viršų