Tvarių investicijų į atsparią ateitį skatinimas

InBestSoil - tai novatoriškas projektas, finansuojamas Europos Sąjungos pagal programą "Horizon Europe", kuris keičia požiūrį į dirvožemio sveikatą ir kuria ekonominio vertinimo sistemą, integruotą į verslo modelius.

Kas yra "InBestSoil"?

InBestSoil vykdo 48 mėnesių misiją, kurios tikslas - sukurti sveiko dirvožemio ekosistemų paslaugų ir intervencijų ekonominio vertinimo sistemą. Mūsų tikslas - integruoti dirvožemio sveikatą į verslo modelius, teikti duomenis ir priemones ilgalaikiam atsparumui ir tvarumui užtikrinti bei apsaugoti esminį dirvožemio vaidmenį.

Atraskite daugiau

PRISIJUNKITE PRIE BENDRUOMENĖS!

Mūsų misija

Mes įsivaizduojame tvarią ateitį, kurioje pirmenybė teikiama mūsų planetos gerovei. Atgaivindami dirvožemio sveikatą ir pripažindami jo ekonominę reikšmę, siekiame sukurti atsparią ekosistemą, kuri būtų naudinga dabartinei ir būsimoms kartoms. Kartu, pasitelkdami sveiko dirvožemio galią, galime pasiekti harmoningą pusiausvyrą tarp žmonių gerovės ir aplinkos vientisumo.

Imkitės veiksmų

Dirvožemis yra esminė mūsų gyvenimo Žemėje dalis. Sužinokite daugiau apie tai, kaip tvari praktika gali pagerinti dirvožemio kokybę ir paveikti mūsų gyvenimo būdą.

Prisijungti
Patikrinkite
Aktas

Šalys partnerės

Ispanija

Prancūzija

Italija

Rumunija

Jungtinė Karalystė

Nyderlandai

Lietuva

Šveicarija

Latvija

Atvejų tyrimai

Kontinentiniai regionai

Borealiniai regionai

Viduržemio jūros regionai

Atlanto regionai

Naujienos

į viršų
Geriausias pasirinkimas kūrėjams
Šis iššokantis langas yra įtrauktas į temą
Įsigykite "Ekoterra