Radni paketi

Od koncepta do završetka - otkrijte ključne komponente projekta

Radni paket 1

Koordinacija projekta, upravljanje i etika

Radni paket 1 projekta InBestSoil koordinira i upravlja projektom dok osigurava etičke prakse. Njegovi ciljevi uključuju učinkovito upravljanje projektima, znanstvenu koordinaciju, učinkovitost resursa, etičku usklađenost i suradnju s drugim projektima. Zadaci uključuju strateško i znanstveno upravljanje, upravljanje podacima, administrativno i financijsko upravljanje, etički nadzor i suradnju s drugim projektima. Radni paket 1 osigurava učinkovito upravljanje projektima, rukovanje podacima, financijsku usklađenost i suradnju.

Radni paket 2

Zajednice dionika za zajedničko stvaranje, suinoviranje i zajedničko učenje

Radni paket 2 uspostavlja najprikladnije skupine dionika koje utječu ili su pod utjecajem ispitanih u studijama slučaja projekta za zajedničko stvaranje, suinoviranje i zajedničko učenje. Uključuje razvoj planova angažmana i stvaranje digitalne platforme za suradnju. Cilj je uključiti različite dionike u modele upravljanja tlom i ulaganja te poticati inicijative za zajedničko stvaranje radi razmjene informacija, usavršavanja i unapređenja općeg znanja o upravljanju tlom i modelima ulaganja u budućnosti.

Radni paket 3

Ekonomsko vrednovanje usluga ekosustava tla i utjecaja intervencija na tlo

Radni paket 3 ima za cilj procijeniti ekonomsku vrijednost zdravih usluga ekosustava tla i utjecaja intervencija na tlo. To uključuje razvoj skupa alata standardiziranih pokazatelja, provođenje ekonomske procjene i procjene životnog ciklusa, te stvaranje web-kalkulatora za vrednovanje usluga tla. Ciljevi uključuju odabir pokazatelja, kvantificiranje koristi i učinaka te identificiranje tržišnih i netržišnih vrijednosti. Ovaj radni paket pruža uvide u donošenje odluka i razvoj politike u vezi sa zdravljem tla putem konzultacija s dionicima, analize podataka i mjerenja na terenu.

Radni paket 4

Učinci i skalabilnost trenutnih intervencija na zdravlje tla diljem Europe

Radni paket 4 fokusiran je na razumijevanje trenutnih inovacijskih procesa o zdravlju tla i očekivanih koristi od povećanja poboljšane prakse zdravlja tla. Procjenjuje održive poslovne modele, ocjenjuje utjecaje ugljične poljoprivrede i šumarstva te modelira promjene prehrambenog sustava. Zadaci uključuju analizu poslovnih modela i skaliranje prepreka, procjenu utjecaja ugljične poljoprivrede i procjenu šumarskih intervencija. Rezultati informiraju politiku i donošenje odluka.

Radni paket 5

Novi poslovni modeli za zdravlje tla

Radni paket 5 ima za cilj identificirati putove za prijelaz u poljoprivredne, šumarske, urbane i industrijske sustave koji su više prihvatljivi za zdravlje tla. Usredotočen je na stvaranje istraživačke metodologije, mapiranje prepreka i pokretača te korištenje troslojnog poslovnog modela Canvas. Cilj je povećati ekološku i društvenu vrijednost uz osiguranje ekonomske održivosti. Rezultati uključuju integrirane protokole, mapu prepreka i pokretača te izvješće o potvrđenim novim poslovnim modelima.

Radni paket 6

Politika i poticaji za olakšavanje ulaganja u zdravlje tla

Radni paket 6 analizira zahtjeve politike, prepreke i pokretače, te inicijative i poticaje koji potiču zaštitu i obnovu zdravlja tla. Uključuje provođenje pregleda mapiranja postojećih poticaja politike, istraživanje integracije pokazatelja zdravlja tla u sheme certificiranja i ažuriranja politike, analizu shema financijskih i ekonomskih poticaja i razvoj preporuka za poboljšanje promicanja zdravlja tla.

Radni paket 7

Komunikacija, diseminacija i iskorištavanje

Radni paket 7 ima za cilj razviti učinkovitu strategiju za dijeljenje i korištenje ishoda projekta. Ciljevi uključuju definiranje komunikacijskog plana, ciljanje određene publike i iskorištavanje rezultata uz poštivanje prava intelektualnog vlasništva. Aktivnosti uključuju izradu web stranice, korištenje društvenih medija, organiziranje događaja, izradu materijala za širenje i uspostavljanje dugoročnog plana održivosti. Cilj je uključiti dionike, podijeliti napredak projekta i maksimizirati učinak projekta InBestSoil.

to top