Ciljevi

Kultiviranje bogatstva sutrašnjice: naši ciljevi za ulaganje u zdravlje tla

Ojačati zajednice dionika i partnerstva za studije slučaja

Mapirati ćemo dionike, poticati zajedničko stvaranje i razvijati partnerstva. Putem zajedničke digitalne platforme osigurat ćemo učinkovitu komunikaciju na različitim razinama, integrirajući znanja za održivi razvoj.

Definirati pokazatelje zdravlja tla i ekonomsku vrijednost usluga ekosustava

Koristit ćemo se različitim izvorima informacija kako bismo definirali konceptualni okvir za vrednovanje usluga ekosustava koje pružaju zdrava tla i utjecaja intervencija na tlo ispitanih u studijama slučaja projekta.

Analizirati utjecaj postojećih poslovnih modela za zdravlje tla i mogućnosti povećanja

Analizirat ćemo poslovne modele i identificirati faktore skaliranja kroz analize slučajeva i preglede literature. Projekt će generirati ključne dokaze o prednostima strategija povećanja koje pozitivno utječu na zdravlje tla.

Suoblikovanje novih poslovnih modela temeljenih na vrednovanju zdravlja tla

Identificirat ćemo i zajednički dizajnirati, zajedno s dionicima uključenim putem digitalne platforme, nove načine prelaska na sustave koji su više prihvatljivi za zdravlje tla. Projekt će istražiti nove poslovne modele za poboljšanje zdravlja tla.

Analizirati političko stanje zdravlja tla i predložiti smjernice politike

Analizirat ćemo i predložiti smjernice za uvođenje ekonomskog aspekta zdravlja tla u politike mapiranjem i pregledom ekonomskih poticaja za zdravlje tla i identificiranjem uspješnih društvenih, tehničkih i poslovnih čimbenika.

Komuniciranje i širenje ekonomske vrijednosti i znanja o zdravlju tla

Komunicirat ćemo, širiti i iskoristiti naše nalaze putem webinara, konferencija i publikacija kako bismo uspostavili učinkovite procese kontinuirane razmjene znanja sa dionicima izvan projekta.
to top