Osnovni koncepti

Razumijevanje osnova: Otkrijte osnovne koncepte našeg projekta

Metoda vrednovanja oslanjala se na sekundarne podatke korištene za procjenu netržišnih ekonomskih vrijednosti prijenosom dostupnih informacija iz izvornih studija koje su već dovršene.

Poslovni model opisuje način na koji organizacija stvara, isporučuje i ostvaruje vrijednost.

Platno poslovnog modela je model koji opisuje sve aspekte poslovnog konteksta pojedine tvrtke potrebne za postizanje profitabilnosti, naime ponudu vrijednosti, bitne resurse i kritične aktivnosti, odnose s kupcima, kanale, segmente kupaca, strukture troškova i tokove prihoda.

Inovacija poslovnog modela može se definirati kao "otkriće bitno drugačijeg poslovnog modela u postojećem poslovanju" (Markides, 2006., str. 20) ili kao "potraga za novom poslovnom logikom poduzeća i novim načinima za stvoriti i uhvatiti vrijednost za svoje dionike” (Casadesus-Masanell i Zhu, 2013., str. 464).

Su-dizajn je dobro uspostavljen pristup kreativnoj praksi, posebno u javnom sektoru. Ima svoje korijene u tehnikama participativnog dizajna razvijenim u Skandinaviji 1970-ih. Su-dizajn se često koristi kao krovni pojam za procese sudjelovanja, zajedničkog stvaranja i otvorenog dizajna.

Uzgoj različitih usjeva na istom polju u planiranom slijedu za poboljšanje zdravlja tla i prinosa usjeva.

Svi nematerijalni, obično ne-konkurentski i ne-potrošački proizvodi ekosustava (biotičkih i abiotičkih) koji utječu na fizička i mentalna stanja ljudi.

(postupak utvrđivanja) ukupne spremnosti plaćanja u novčanom obliku za robu i tokove usluga koje pruža ekosustav. Ona odražava individualne preferencije, potrebe i percepcije.

Generirane funkcije, procesi i atributi koji rezultiraju percipiranim ili stvarnim negativnim utjecajima na dobrobit ljudi.

Pozitivni doprinosi koje ekosustavi daju dobrobiti ljudi.

Mjerljivi atribut koji pokazuje kakva je situacija.

Metodologija za procjenu utjecaja na okoliš povezanih sa svim fazama životnog ciklusa komercijalnog proizvoda, procesa ili usluge

Ekonomska vrijednost ekoloških dobara i usluga (usluge ekosustava) kojima se trguje na tržištima. To odražava koliko ljudi zapravo plaćaju za njih.

Ekonomska vrijednost promjena u dostupnosti ili kvaliteti dobara i usluga kojima se ne trguje na tržištu.

Svi hranjivi, nehranjivi materijali i energetski izlazi iz živih sustava i abiotički izlazi (uključujući vodu).

Poljoprivredne prakse koje povećavaju zdravlje tla i ekosustava. Neke regenerativne metode su pokrovni usjevi, konzervacijska obrada tla, plodored, agrošumarstvo, holistička ispaša i strukture za infiltraciju vode.

Svi načini na koje živi organizmi mogu posredovati ili ublažiti ambijentalni okoliš koji utječe na ljudsko zdravlje, sigurnost ili udobnost, zajedno s abiotičkim ekvivalentima.

Tehnološka i društvena inovacija - uključujući nove strategije, koncepte, ideje, institucije i organizacije - koje povećavaju kapacitet socio-ekoloških sustava da generiraju pakete bitnih usluga ekosustava. Oni mogu poboljšati sposobnost učenja, reagiranja i upravljanja povratnim informacijama okoliša iz dinamičnih ekosustava (izvor).

Socio-tehničke tranzicije mogu se definirati kao višedimenzionalni prijelaz s jednog socio-tehničkog sustava na drugi koji uključuje tehnološke i društvene promjene koje su intrinzično povezane u povratnoj petlji (Geels, 2005.).

Raznolikost živih organizama u tlu, uključujući bakterije, gljive, protozoe, nematode i gliste, među ostalima.

Promjena u zdravstvenom stanju tla koja rezultira smanjenom sposobnošću ekosustava za pružanje dobara i usluga svojim korisnicima.

Mjerljivi fizički, kemijski i biološki atributi koji se odnose na funkcionalne procese u tlu i mogu se koristiti za procjenu zdravstvenog stanja tla pod utjecajem upravljanja i klimatskih promjena. Moraju dobro korelirati s procesima ekosustava, integrirati fizikalna, kemijska i biološka svojstva i procese tla, biti dostupni mnogim korisnicima, biti osjetljivi na upravljanje i klimu, biti sastavni dijelovi postojećih baza podataka i biti razumljivi.

Sposobnost tla da održi produktivnost, raznolikost i usluge ekosustava kopnenih okoliša.

Proces koji izaziva degradaciju tla. Primjeri prijetnji tlu su zakiseljavanje, zbijanje, kontaminacija (onečišćenje), smanjenje organske tvari u tlu, smanjenje bioraznolikosti tla, dezertifikacija, erozija, poplave i zadržavanje vode, klizišta i salinizacija.

Brojčana vrijednost doprinosa usluga ekosustava po tlu.

Cilj održivih poslovnih modela je korištenje proaktivnog upravljanja s više dionika, inovacija i dugoročne perspektive za postizanje ciljeva održivosti. Održivi poslovni modeli, stoga, učinkovito pridonose smanjenju štetnih učinaka poslovnih aktivnosti na okoliš i društvo pružajući rješenja koja pomažu tvrtkama da ispune svoje ekonomske ciljeve i ciljeve održivosti istovremeno.

Model za istraživanje inovacija poslovnog modela usmjerenog na održivost. Proširuje izvorno platno poslovnog modela dodavanjem dva sloja: ekološki sloj temeljen na perspektivi životnog ciklusa i društveni sloj temeljen na perspektivi dionika.

Lanac vrijednosti opisuje cijeli niz aktivnosti koje su potrebne da se proizvod ili usluga dovedu od koncepcije kroz različite faze proizvodnje (uključujući kombinaciju fizičke transformacije i inputa različitih usluga proizvođača), isporuke krajnjim potrošačima, i konačno zbrinjavanje nakon upotrebe.

to top