Povestea noastră

POVESTEA NOASTRĂ

De la viziune la acțiune : drumul nostru spre investiția într-un sol sănătos

Schimbările climatice și încălzirea globală au efecte semnificative pentru Pământ și pentru societate. Încălzirea globală cauzată de om are un impact direct asupra schimbărilor extreme de temperaturi care afectează sistemele agricole, cauzând insecuritate alimentară și instabilitate economică, punând în pericol sănătatea oamenilor, agravarea pierderii biodiversității și pertirbarea echilibrului fragil al vieții pe Terra.

Una dintre cele mai eficiente practicipentru a aborda subiecte precum schimbările climatice și sustenabilitatea mediului este îmbunătățirea sănătății solului. Această componentă crucială acționează asemenea unei , reducând emisiile cu efect de seră și stabilizând temperaturile globale, punând la dispoziție nutrienți esențiali pentru creșterea culturilor, reducând astfel utilizarea îngrășămintelor sintetice.

InBestSoil este un proiect Horizon 2020 ce își propune să creeze un cadru pentru investițiile în sănătatea solului. Proiectul a fost creat pornind de la nevoia de aborda degradarea a peste jumătate din solul european, însemnând pierderi de aproximativ 50 miliarde de euro anual.

În cadrul proiectului susținem că transformarea sănătății solului într-un concept operațional este crucială pentru crearea unui viitor sustenabil. Țelul nostru este a dezvolta un sistem de evaluare economică al ecosistemului de servicii puse la dispoziție de un sol sănătos, precum și să analizăm impactul intervențiilor asupra solului, pe care să îl incorporăm în modele de afaceri și stimulente. Ne dorim să încurajăm organizațiile publice și private să investească în sănătatea solului și să dezvolte produse, servicii și lanțuri valorice mai puțin dăunătoare solului. Proiectul nostru aduce laolaltă nouăsprezece parteneri din zece țări cu un scop comun, de la universități la întreprinderi mici și mijlocii, consultanți, fermieri și organizații non-guvernamentale.

InBestSoil va pune la dispoziție date, dovezi, instrumente și modele pentru a analiza modul în care investițiile în sănătatea solului pot contribui la tranziția către o utilizare a solului sustenabilă și rezilientă. Drept modele pentru co-creare și co-design vor fi utilizate șase și trei , cumulând nouă zone de studiu în patru regiuni biogeorgafice diferite din Europa (boreale, continentale, atlantice și mediteraneene), și utilizări diferite ale terenurilor (agricultură, pădure, minerit, urban). Această abordare asigură că rezultatele proiectului sunt relevante și aplicabile pentru o varietate de cotexte și părți implicate.

vers le haut