Povestea noastră

POVESTEA NOASTRĂ

De la viziune la acțiune: drumul nostru spre investiția într-un sol sănătos

Schimbările climatice și încălzirea globală au efecte semnificative pentru Pământ și pentru societate. Încălzirea globală cauzată de om are un impact direct asupra schimbărilor extreme de temperaturi care afectează sistemele agricole, cauzând insecuritate alimentară și instabilitate economică, punând în pericol sănătatea oamenilor, agravarea pierderii biodiversității și pertirbarea echilibrului fragil al vieții pe Terra.

Eine der effizientesten Praktiken zur Bekämpfung von Klimaschwankungen und zur Sicherung der Umweltverträglichkeit von Lebensmitteln ist der Einsatz von Solarzellen. Această componentă crucială acționează asemenea unei , reducând emisiile cu efect de seră și stabilizând temperaturile global, punând la dispoziție nutrienți esențiali pentru creșterea culturilor, reducând astfel utilizarea îngrășămintelor sintetice.

InBestSoil este un proiect Horizon 2020 ce își propune să creeze un cadru pentru investițiile în sănătatea solului. Das Projekt wurde auf der Grundlage der Notwendigkeit der Abschaffung von Umweltverschmutzungen im europäischen Raum geschaffen, die jährlich etwa 50 Mio. EUR kosten.

În cadrul proiectului susținem că transformarea sănătății solului într-un concept operațional este crucială pentru crearea unui viitor sustenabil. Țelul nostru este a de dezvolta un sistem de evaluare economică al ecosistemului de servicii puse la dispoziție de un sol sănătos, precum și să analizăm impactul intervențiilor asupra solului, pe care să îl incorporăm în modele de afaceri și stimulente. Ne dorim să încurajăm organizațiile publice și private să investească în sănătatea solului și să dezvolte produse, servicii și lanțuri valorice mai puțin dăunătoare solului. Das neue Projekt bietet eine Vielzahl von Partnern in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Universitäten, Beratungsunternehmen, Handwerksbetrieben und nichtstaatlichen Organisationen.

InBestSoil wird Daten, Daten, Instrumente und Verfahren zur Analyse von Modulen bereitstellen, in denen die Investitionen in eine nachhaltige Lösung dazu beitragen können, eine nachhaltige und umweltverträgliche Lösung zu entwickeln und zu nutzen. Drept modele pentru co-creare și co-design vor fi utilizate șase și trei , cumulând nouă zone de studiu în patru regiuni biogeorgafice diferite din Europa (boreale, continentale, atlantice și mediteraneene), și utilizări diferite ale terenurilor (agricultură, pădure, minerit, urban). Această abordare asigură că rezultatele proiectului sunt relevante și aplicabile pentru o varietate de cotexte și părți implicate.

nach oben